Geneaologia da Goju Ryu Seigokan Karatê Do Kyokai

Kanryo Higaonna Sensei

Chojun Miyagi Sensei

Seigo Tada Sensei

 

Ainda em construção!!!!